ผลงานวิจัย การเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะชุด มาตราไทยหรรษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ วิจัยโดย อาจารย์ นางสาวพวงรัตน์ ขัดวาน

 

ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะชุด มาตราไทยหรรษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒


ชื่อผู้วิจัย นางสาวพวงรัตน์ ขัดวาน


ปีที่ศึกษา 2562


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คลิกที่นี่