แจ้งเปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

โรงเรียน เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) แจ้งเปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  จึงเรียนมาเพื่อทราบ