ประกาศ เลื่อนกำหนดการดังต่อไปนี้

1. เลื่อนการสอบเข้า และ การรายงานตัวชั้น ม.4
- สอบเข้า ม.4 "วันที่่ 7 มิถุนายน 2563"
- ประกาศผลสอบ "วันที่ 11 มิถุนายน 2563"
- รายงานตัว "วันที่ 14 มิถุนายน 2563"  

2. เลื่อนการรายงานตัว ม.1
- วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (ตัวจริง)
.....เวลา 09.00 น. รายงานตัวลำดับที่ 1 - 141
.....เวลา 13.00 น. รายงานตัวลำดับที่  142 - 280
- วันที่ 13 มิถุนายน 2563 (ตัวสำรอง)
.....เวลา 09.00 น. รายงานตัวลำดับที่ 1 - 64