ประกวดราคาซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้ (หนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [23/04/2562]

ประกวดราคาซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้ (หนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

 

1. เอกสารประกาศ (ไฟล์ PDF)

2. เอกสารประกวดราคา (ไฟล์ PDF)

3. รายการหนังสือ (ไฟล์ PDF)

 

[Update 23/04/2562]