ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [04/10/2562]

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

 

1. เอกสารประกาศ (ไฟล์ PDF)

2. เอกสารประกวดราคา (ไฟล์ PDF)

 

[Update 23/04/2562]