โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลับรามคำแหง
400 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์ 0-5561-110
โทรสาร 0-5561-1108 ต่อ 103